Archive for the ‘porady kapitana’ Category

Stocznia w Gdańsku

Stocznia w Gdańsku jest jedną z największych w naszym kraju. Ma za sobą bardzo długą i ciekawą historię. Można powiedzieć, że była ona tłem dla wielu incydentów, które miały miejsce w naszym kraju a stocznia odegrała często w nim kluczową rolę i do dziś kojarzona jest często właśnie z tymi wydarzeniami. Początek stoczni w Gdańsku to okres powojenny. Została ona wybudowana tuż po wojnie w 1945 roku. jej losy bywały różne. Obecnie znajduje się w fazie swojej upadłości. W 1996 roku ogłosiła swoją upadłość natomiast w 2006 roku czyli dziesięć lat później została przemianowana na Stocznia Gdańska S.A. Przez te kilkadziesiąt lat swojego istnienia zbudowano w niej ponad tysiąc statków wszelkiej kategorii a zawłaszcz Ana użytek cywilny. Nie budowano w niej natomiast okrętów o charakterze militarnym na potrzeby marynarki wojennej. W swojej historii Stocznia gdańska była tłem dla wielu wydarzeń a zwłaszcza tych i charakterze politycznym. W latach siedemdziesiątych podczas okresu kiedy odbywały się strajki na wybrzeżu a dokładnie w roku 1970. Można powiedzieć, że nasza stocznia, która znajduje się w Gdańsku jest swego rodzaju kolebką związku takiego jak Solidarność. To właśnie tam podpisano w roku 1980 tak zwane porozumienia sierpniowe. Na obecną chwilę jedna z największych polskich stoczni znajduje się w fazie upadku i nie produkowane są już w niej statki.

Upadające polskie stocznie

Już od jakiegoś czasu zauważyć można, że przemysł stoczniowy nie ma się najlepiej i to nie tylko w naszym kraju. Coraz większe koszty budowy kolejnych statków i niestety coraz mniej zamówień a to musiało pociągnąć za sobą kolejne rzesze zwolnień w tym sektorze gospodarczym. Obecnie sytuacja ma się lepiej niż jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. Największe rzesze zwolnień mamy już za sobą i można powiedzieć, że sytuacja względnie się ustabilizowała. Nasz kraj przez długi okres swojej historii miał prawie zawsze dostęp do Morza Bałtyckiego. Powodowało to, że rozwijał się u nas przemysł okrętowy jak i stoczniowy. Aby posiadać swoją flotę trzeba było budować kolejne statki a co za tym szło potrzebne były ręce do pracy no i miejsca, w których będzie można budować kolejne okręty. W ten sposób zaczęły powstawać w kolejnych miastach naszego wybrzeża stocznie, w których można było prowadzić budowę statków czy to na własne potrzeby czy może realizując zagraniczne zamówienia. Okres po drugiej wojnie światowej można nazwać takim gdzie nastąpiło ożywienie w naszych stoczniach i produkowano kolejne statki natomiast w obecnych czasach upadają kolejne stocznie w naszym kraju lub są odsprzedawane obcym inwestorom, którzy zmieniają ich charakter produkcyjny. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że po okresie komunistycznym, gdzie nasze stocznie przeżywały swój niewątpliwy rozkwit obecnie mamy czas kiedy nasze stocznie upadają i na obecną chwilę inwestowanie w nie staje się nierentowne.

Kolejne upadające stocznie

Nie od dziś wiadomo, że przemysł stoczniowy znajduje się w odwrocie. Jeżeli by porównać go z przemysłem stoczniowym w czasach wielkich odkryć geograficznych to można by nawet powiedzieć, że praktycznie nie istnieje. Bardzo wiele się zmieniło od tamtego czasu i to niestety na niekorzyść ludzi zajmujących się na co dzień tym przemysłem. Nie można powiedzieć, że stało się coś co spowodowało, że statki się nie rozwijają. Jeżeli chodzi o rozwój to jest on zdecydowanie można powiedzieć, że dynamiczny ale nie można powiedzieć, że jest tak szybki jak było to kiedyś. Obecnie spadek spowodowany jest tym, że kraje coraz rzadziej budują statki a co jest z tym związane stocznie w krajach dostają coraz mniej zamówień a jeżeli pojawi się jakieś zamówienie na rynku to jest od razu spora konkurencja. Oczywiście zjawisko konkurencji jest na pewno dobrym zjawiskiem ale jeżeli można na to spojrzeć w inny sposób to na pewno nie jest tak iż takie projekty są cały czas dochodowe. Liczba zleceń z roku na rok spada bo kraje nie potrzebują mieć już tak ogromnych marynarek wojennych. Działania wojenne na morzach i oceanach można powiedzieć, że ustały a w związku z czym obserwujemy zjawisko takie iż kolejne stocznie upadają, ludzie tracą miejsca pracy a co wiąże się z tym to, to , że stocznie są w odwrocie i nie produkują już tyle statków co kiedyś w związku z czym biznes okrętowy w dzisiejszych czasach znajduje się w kryzysie.

Problemy krajów nie mających dostępu do morza

Kraje które nie mają bądź nigdy nie miały dostępu do morza również posiadają wiele swoich problemów związanych z nieposiadaniem przez nie swojej granicy morskiej. Bardzo często takie kraje w swojej historii posiadały przez jakiś okres czasu granicę jednak wskutek najczęściej różnych wojen straciły takie granice i swój dostęp do morza. Nie posiadanie granicy morskiej może w dzisiejszych czasach nie ma już tak wielkiego znaczenia jak kiedyś ale żeby zrozumieć dlaczego trzeba się trochę cofnąć w czasie by zobaczyć jakie znaczenie miało kiedyś dla wielu krajów posiadanie swojej granicy morskiej. Musisz wiedzieć, że w czasach podbojów i odkryć geograficznych kraje które najwięcej osiągnęły to były kraje które posiadały szeroki dostęp do morza a co za tym idzie ogromną flotę która gwarantowała im stały dostęp do statków przez co straty mogły one szybko niwelować na swoja korzyść w związku z czym tamten przemysł rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Kraje bez dostępu do morza można powiedzieć iż w tamtym okresie przechodziły czas stagnacji i nie mogły sobie poradzić z tym iż inne kraje nadmorskie szybko się bogacą a te bez dostępu do morza są pokrzywdzone a ich rozwój i wzrost gospodarczy nie jest taki jakby chciały. Także jak widzisz większość problemów jakie te kraje dziś posiadają wzięła się stąd jaka była ich historia.

Problemy krajów mających dostęp do morza

Obecnie kraje które posiadają dostęp do morza borykają się w wieloma problemami związanymi właśnie z tym iż jakąś część ich granicy stanowi granica morska. Wiążę się to często z tym iż takie kraje posiadają często wewnętrzne problemy gospodarcze, które dodatkowo są potęgowane przez właśnie taki dostęp do morza który na pierwszy rzut oka wydawać się może swego rodzaju błogosławieństwem dzięki któremu gospodarka takich właśnie krajów może się wydźwignąć z jakiegoś kryzysu jeżeli taki posiada. Bardzo często jest to również spowodowane tym jaka była przeszłość tych krajów związana z posiadaniem takiej oto morskiej granicy. Jeżeli takie kraje odzyskały swoja dawna morską granice i są od niedawna w jej posiadaniu to muszą się z tym liczyć, że nie wszystko będzie jeszcze funkcjonowało tak jak trzeba. Istotnym problemem jest również jeżeli chodzi o przeszłość kolonialną takich krajów to, że posiadaj być może one jeszcze różnego rodzaju kolonie które są na różnym poziomie gospodarczy a trzeba je utrzymywać w dalszym ciągu co jest bardzo nieopłacalne z punktu widzenia kraju który posiada taką kolonię. Można by jeszcze zająć się innymi problemami takich krajów związanych właśnie swoją granica z morzem ponieważ w zależności od kraju na pewno każdy z nich posiada inne, swoje specyficzne problemy i są one często związane z ich historią.

Jaki był przemysł stoczniowy kiedyś?

Statki od zawsze odgrywały ogromną rolę w interesach każdego kraju, który posiadał mniejszą bądź większą granicę morską. Od zawsze takie granice narażone były na różnego rodzaju podboje i ataki ze strony innych obcych państw zdecydowanych na podboje zamorskie i zwiększanie swojej granicy. Obecnie można powiedzieć, że okres kiedy morskie granice były regularnie atakowane ograniczył się do minimum a i wojny są w dzisiejszych czasach rzadkością a już na pewno te na morzach. W związku z tym kiedyś przemysł stoczniowy nastawiony był w znacznej mierze na to aby produkować okręty wojenne. Gospodarka tych krajów w większości nastawiona była na wojnę i właśnie w tym kierunku zmierzała produkcja statków i okrętów w wielu krajach. Mniejsza część chociaż również nie małą stanowiły w ogólnej budowie statki, które zajmowały się handlem i transportem. Całość produkcji była w głównej mierze nastawiona na wojny i potyczki morskie. Obecnie wygląda to zdecydowanie inaczej i więcej jest produkowanych statków mających charakter zdecydowanie poza militarny i nie mających wiele wspólnego z wojnami. Charakter budowanych okrętów zmienił się ponieważ zmieniły się również i czasy w jakich obecnie żyjemy i wraz z nimi problemy przed jakimi stoi biznes stoczniowy dziś.

Jakość statków budowanych w Polsce

Polska jako kraj mający od dawna dostęp do morza posiada również swoją historię związaną z budową okrętów i z przemysłem stoczniowym. Już od dawna budowano w Polsce okręty, które miały zarówno bronić morskich granica naszego kraju jak i tych które miały dbać o zamorskie interesy i wzmacniać naszą gospodarkę z krajami daleko od nas odsuniętymi. Kiedyś nasze statki były znane na całym świecie ze swej solidności jednak można powiedzieć iż wtedy każdy kraj budował statki jedynie na swoje potrzeby i nie prowadzona była taka działalność jak w dzisiejszych czasach kiedy jedne państwa zlecają innym budowę swoich statków ponieważ tak jest najczęściej taniej a wiele krajów nie posiada swoich stoczni. W Polsce jako, że May długą tradycję stoczniową można śmiało powiedzieć, że jakoś statków budowanych w Polsce została uznana na świecie. Często nasze stocznie otrzymywały wielkie zlecenia dotyczące budowania statków. W dzisiejszych czasach nie wygląda to już tak kolorowo. Można powiedzieć, że biznes stoczniowy jest w dużym odwrocie. Polskie stocznie które kiedyś jeszcze zajmowały czołowe miejsca w produkcji statków czy to dla naszego kraju czy dla innych państw obecnie albo całkowicie znikają i zmieniają na przykład profil produkcji albo są w nich redukowane etaty i nie dość, że spada ilość osób zatrudnionych to dodatkowo właśnie z tego powodu nie można przyjmować większych zleceń na budowę większych statków.

Czy przemysł stoczniowy chyli się ku upadkowi?

Od bardzo dawna a można powiedzieć, że już od czasów kiedy ludzie poznali morze i zaczęli budować statki ponieważ zauważyli, że można przemierzać na nich morze budowanie statków stało się bardzo ważnym działem przemysłu, dzięki któremu można było nie tylko odkrywać nowe lądy ale także bardzo często można było po prostu nawet w celach wycieczkowych podróżować. Znaczenie statków i okrętów nabrało jeszcze większego znaczenia gdy liczba ludności na naszej planecie zaczęła znacząco rosnąc co spowodowało to, że państwa stały się już gęsto zaludnione a ludzie rozpoczęli ponieważ byli zmuszeni do poszukiwania kolejnych ziem do zasiedlenia gdzie mogli by rozpocząć nowe życie. W dzisiejszych czasach kiedy wszelkie kontynenty i cała ziemia została już odkryta znaczenie statków i takich podróży o charakterze eksploracyjnym straciły już swoje znaczenie. Obecnie widać niepokojącą tendencję zmierzającą ku temu aby przemysł stoczniowy zmniejszał swoją rolę na arenie przemysłu międzynarodowego i wchodził on w swój kryzys. Obecnie można właśnie zauważyć że od jakiegoś czasu znacznie zmniejszyła się ilość statków produkowanych w wielu stoczniach na świecie. Nie jest to żadnego rodzaju zły znak dla obecnych ludzi zajmujących się biznesem stoczniowym. Jest to po prostu informacja która mówi iż statki nie są już teraz tak bardzo potrzebne jak kiedyś.

Czy budowanie statków jest kosztowne?

Kiedyś kiedy powstawał biznes stoczniowy i zaczęło się organizowanie różnego rodzaju wypraw mających czy to na celu podbój innych krajów czy dalekie wyprawy zamorskie o charakterze gospodarczym wiedziano, że w tym interesie tkwi spory potencjał. Już wtedy wiedziano, że trzeba w niego inwestować a dla jednych krajów budowanie statków i dalekie wyprawy zamorskie były bardzo intratnymi inwestycjami ponieważ z roku na rok przynosiły one coraz większe dochody. Jak na tamte czasy powiedzieć można było, że budowanie statków na pewno było i bardzo kosztownym zajęciem jak i bardzo pracochłonnym zajęciem. Każdy statek to był bardzo duży wydatek dla państwa i powstawał on kilkanaście dobrych miesięcy. Ale takie wydatki najczęściej się opłacały ponieważ wartość zdobyczy jakie przywożono najczęściej ze swoich zamorskich kolonii czy to z podbojów przewyższała znacznie wartość kosztu statku i taka inwestycja szybko się zwracała. Obecnie budowanie statków również jest kosztowne ale nie mamy już tak często do czynienia z bitwami i wojnami na morzach i oceanach w związku z czym budowanie okrętów ma często bardziej charakter gospodarczy a nie militarny. Ważne jest żeby jak najbardziej ograniczać koszty związane z budową kolejnych statków. W związku z czym bardzo często zleca się budowanie statków dla swojego kraju, dla swojej marynarki innym krajom i innym stoczniom, dzięki czemu szuka się często najtańszych rozwiązań.

Gdzie buduje się statki?

Od dawien dawna wiadomo, że państwa które mają dostęp do morza bardzo dbają o swoje statki i o swoje floty. Nie jest już żadną tajemnicą, że nawet te mniejsze państwa chcą aby ich flota prezentowała się jak najlepiej. Każdy kraj dba o to aby jego marynarka i statki a zwłaszcza ich jakość była zadowalająca i by również ich marynarka wojenna mogła dobrze dbać o obronę granic morskich swojego kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie aby właśnie do tego dążyły wszystkie kraje które posiadają dostęp do morza. Statki oczywiście powstają nie gdzie indziej jak w stoczniach. To właśnie tam odbywa się cały i złożony proces budowania całego okrętu. Istnieją stocznie które wyspecjalizowały się w budowaniu konkretnych rodzajów okrętów. Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach nie można sobie pozwolić na to aby każda stocznia zajmowała się budowaniem każdego rodzaju statku ponieważ muszą one znaleźć swoja niszę i właśnie w ten sposób zarabiać i zajmować się tylko konkretnymi zleceniami. I tak na przykład możemy spotkać stocznie które tylko i wyłącznie zajmują się na przykład budową okrętów transportowych a również możemy spotkać stoczni, które zajmują się tylko i wyłącznie budowaniem okrętów rybackich. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej ponieważ ilość statków była mniejsza a mniejsza była zdecydowanie ich różnorodność. Już od dawna można było powiedzieć i wskazać kierunek w jakim zmierza rozwój biznesu stoczniowego.